DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

Krevetky

 

 

Stránky s detailnějším popisem druhů naleznete zde

 

Druhy a variety živočichů, které chováme v našich akváriích

 

Atyopsis moluccensis

Druh, vyznačující se klepety, která jsou přeměněna ve filtrující vějířky. Těmi krevety lapají potravu. Relativně jednoduchý druh na chov. Upřednostňuje spíše kyselejší, měkčí vodu. Odchov je složitější, daří se nám v mořské vodě, vývoj nepřímý – přes larvální stadia.

 

 

Teplota:  22 - 28ºC

 

 

 

 

 


Neocaridina palmata

Průhledná kreveta, někteří jedinci se občas mohou zbarvit do hněda. Nenáročný druh na chov i odchov, je vhodná pro začátečníky.

 

 

Teplota: 20 - 28 ºC

 

 

 

 


Neocaridina palmata (zelená)

Zelená, poměrně ustálená varieta průhledné palmaty. Zakoupena byla jako Neocaridina palmata var. Green. Celá populace je zvláště v dobře zarostlém akváriu s tmavým podložím a měkkou vodou zelená, výjimečně se objeví nahnědlý jedinec. Někteří jednici mají na svém těle černé skvrnky či proužky (podobně jako bezbarvá varieta). Starší samice mají na hřbetě žlutý pruh.  Tyto její vlastnosti popisují i další chovatelé, kteří ji vlastní.  Nenáročný druh na chov či odchov.

Teplota: 20 - 28 ºC

 

 

 

 

Caridina gracilirostris

Větší krevetka s nápadně protáhlým červeným rostrem. Druh nenáročný na chov. Odchov je složitější, daří se nám v brakické vodě, ve které mohou žít jak larvy, tak i dospělci. Vývoj nepřímý – přes larvální stádia.

 

 
 
 
 

 

Teplota: 22 - 28ºC


 
 

 

 

Caridina simoni

Menší krevetka, zbarvením není výrazná, ale je známá jako velmi účinný požírač řas. Má podobně jako C. gracilirostris lomené tělo, které není pro rod Caridina úplně typické. Narozdíl od ostatních druhů krevet, pochází z netekoucích vod - jezer a tůní. Vývoj nepřímý – přes larvální stádia nevyžadující slanou vodu.
 
 
 
Teplota: 22 - 28ºC
 
 
 
 
 
 

 Caridina multidentata

 

 

 

 

Větší nenáročná krevetka. Asi první druh sladkovodní krevetky chovaný v akváriích. Je to jeden z nejméně plachých druhů, dokáže bojovat o potravu i s malými druhy akvarijních rybek. Druh nenáročný na chov. Odchov se daří v brakické i plně slané vodě. Vývoj nepřímý – přes larvální stádia. Stále velmi často používané synonymum - Caridina japonica.

 Teplota: 20 - 28ºC

 
 

 

 

 
Neocaridina zhangjiajiensis var. Blue

 

Do modra zbarvená populace tohoto druhu vznikla mutací přírodní formy. Modrá barva vynikne hlavně na tmavém podloží a v měkké vodě. Při nepříznivých podmínkách či na světlém podloží se krevetky do modra téměř nebarví.
 
Teplota: 20 - 28 ºC
 
 
 
 
Neocaridina zhangjiajiensis var. White

 

Bíle zbarvená populace vznikla mutací přírodní formy. V Polsku se začínají objevovat populace s ještě výrazněji bílým zbarvením. Nenáročný druh na chov i odchov.

 


  Teplota: 20 - 28 ºC

 

 
 
 
 

 

Neocaridina heteropoda var. Red

Červeně zbarvená varieta původně průhledné krevetky. Pro svou nenáročnost a atraktivní barvu je velmi vhodná pro krevetkáře - začátečníky.

 

 

Teplota: 18 – 28 ºC

 

 

 

 

 

 

 

Neocaridina heteropoda var. Yellow

Žlutě zbarvená varieta původně průhledné krevetky. Žlutá barva vynikne hlavně na tmavém podloží a při příznivých podmínkách. Stejně jako červená  varieta je poměrně nenáročná.

 

Teplota: 18 – 28 ºC

 

 

 

Neocaridina heteropoda var. rili

Červeno průhledná varieta vzniklá cílenou selekcí červené populace. Ve světě je známá pod názvy Rili shrimp, nebo Two colored sakura. Zatím nejde o pevně ustálené populace a cca 20% potomstva těchto jedinců má červené zbarvení na celém těle.

 

 

Teplota: 18 – 28 ºC

 

 

 

 

Neocaridina heteropoda var. Orange

Oranžová varieta vzniklá cílenou selekcí červené populace. Ve světě je známá pod názvem Orange Sakura. Zatím nejde o pevně ustálené populace a cca 20% potomstva těchto jedinců má červené zbarvení na celém těle. Nároky jsou podobné jako u jiných variet druhu N. heteropoda.

 

Teplota: 18 – 28 ºC

 

 

 

 

Caridina babaulti var. Green

Zeleně zbarvená krevetka s nápadně velkým pilovitým rostrem. V našich akváriích je spíše plašší a méně aktivní než ostatní druhy. Vývoj přímý,  bez larválních stádií. Druh je typický větším množstvím vajíček a potomstva, které je však ještě menší než potomstvo jiných druhů krevetek.
 

Teplota: 22 – 28 ºC

 

 

 

  Caridina cantonensis var. Crystal red


Červenobílá krevetka, jeden z nejznámějších druhů. Je o něco náročnější na chov i odchov než většina druhů či variet rodu Neocaridina.

 

Teplota: 22 - 26 ºC

 

 

 

 

  Caridina cantonensis var. Crystal black


Krásná, černobílá krevetka. Je o něco náročnější na chov i odchov než druhy rodu Neocaridina. Zvláště citlivá je na přítomnost mědi a vyšší koncentrace dusíku. 

Teplota: 22 - 26 ºC

 

 

 

  Neocaridina palmata var. Blue c


Tmavě modrá forma, kterou jsme zakoupili na burze. Žádný z potomků těchto modrých rodičů nebyl modrý. Zřejmě šlo o uměle zbarvené jedince. V literatuře jde nalézt zmínky o modrých jedincích, kteří po dovozu z Asie do ČR mají stále modrou barvu a potomstvo modré není.

Teplota: 22 - 26 ºC

 

 

 

  Macrobrachium lanchesteri

Dravá krevetka (na obrázku požírající samici N. heteropoda var. Red). Nenáročný druh na chov, odchov je mírně složitější - dospělci často požírají své potomstvo.

 

 

Teplota: 22 - 28 ºC

 

 


 

  Cambarellus patzcuarensis var. orange


Mírumilovný druh ráčka. Vyžaduje spíše nižší teploty. Nad 25 ºC se nerozmnožuje. Neublíží rybkám ani krevetám.

 

Teplota: 20 - 25 ºC

 


 

  Clea helena

 

Dravý plž živící se plži ostatních druhů. Velmi účinný pomocník při přemnožení plžů. Aktivní je spíše v noci.

 

 

 

Teplota: 22 - 28 ºC

 

 

 


  Triops longicaudatus

Listonoh americký - zajímavý druh korýše, je podobný trilobitům. Dožívá se několika měsíců. Líhne se z vajíček, která jsou schopna přežít přes 20 let na souši a přežijí i mráz. K líhnutí i chovu je vhodná spíše měkká voda. Více informací je v sekci Triops longicaudatus.

Teplota: 22 - 26 ºC